Vibro System

Vibro System

Până în ziua de astăzi în cele mai obijnuite dispozitive de împrăştiere (distribuitori de îngrăşăminte şi seminţe) aflate în comerţ, alimentarea îngrăşământului sau a seminţelor către sistemul de împrăştiere este realizată prin cădere (datorită planurilor înclinate a bazinului), şi prin acţionarea organelor mecanice în mişcare din interiorul bazinului, imersate în produsul de distribuit, numite în mod obijnuit “agitatoare” şi folosite pentru a favori afluxul constant către sistemul de alimentare.
Aceste agitatoare construite din materiale metalice, în timpul funcţionării maşinii, lovesc îngrăşământul, producând frecarea şi abraziunea dintre granule, şi, prin urmare, facilitează zdrobirea lor, modificând caracteristicile nutriţionale; într-adevăr un îngrăşământ mărunţit eliberează imediat proprietăţile sale în teren, în loc să le dilueze într-o perioadă de timp mai lungă, cu riscul de a avea o super fertilizare imediată şi posibilitatea de a polua pânzele friatice.
Un alt inconvenient creat de agitatoare este cel de a produce în timpul miscării lor, căldură, care transmisă către îngrăşământul folosit, facilitează, în combinaţie cu zdrobirea şi pulverizarea lor, formarea de aglomerate care pot bloca parţial sau total pasajele prin care îngrăşământul trebuie să ajungă la sistemul de împrăştiere.
De asemenea, agitatoarele, în cazul folosirii a maşinii pentru împrăştierea seminţelor pot provoca în timpul rotaţiei, tăietura sau ruptura seminţelor împiedicând germinarea acestora.
Firma, datorită anilor de studii şi cercetări în proprile laboratoare şi cu agricultori cu diferite naţionalităţi şi cu diferite exigenţe de fertilizare, a realizat “VIBRO SYSTEM” un sistem inovator construit în întregime din inox şi format dintr-un disc vibrant şi oscilant, aplicat în partea finală a bazinului, şi înainte de sistemul de alimentare.
Actionând priza de putere P.T.O partea finală a bazinului este supusă unei vibraţii în mod constant pe parcursul întregii perioade de furnizare.

Un grilaj filtrant din inox, este solid aplicat deasupra părţii finale fluctuantă a bazinului şi are funcţia de:

– a reţine toate aglomeratele de îngrăşăminte care dacă ar ajunge la deschiderile sistemului de reglare a cantităţii, ar putea compromite alimentarea constantă şi regulară a sistemului de distribuire.
– a garanta datorită vibraţiilor, curgerea îngrăşământului către partea finală vibrantă, chiar şi în prezenţa unor cantităţi consistente de aglomerate.

– a reduce şi a menţine constantă presiunea aplicată de îngrăşăminte pe sistemul de alimentare pentru a permite maşinii să furnizeze o doză de îngrăşăminte constantă şi continuă cu orice volum de produs din înteriorul bazinului.

Cu “Vibro System” astăzi este posibilă distribuirea produselor precum var sub formă de praf, sulfate, sau îngrăşăminte organice sub formă de pelete, care în mod normal nu sunt pot fi împrăştiate cu sistemele tradiţionale; Vibro System este de asemenea recomandat pentru însămânţarea diferitelor seminţe şi a orezului umidificat, absenţa de frecare provocată în mod normal de rotaţia agitatoarelor imerse în produs, nu produce tăieturi seminţelor, deci nu împiedică germinarea.

Datorită sistemului de alimentare cu vibraţie este posibilă alimentarea unui singur disc chiar şi pentru mult timp, (condiţie indispensabilă pentru împrăştierea pe marginea terenului) fără a avea problemele de măcinare a produsului şi de formarea de aglomerate, care corespunzător ieşirilor rămase închise, sunt des responsabilii blocării totale sau parţiale a curgerii.